Ikarus busz bérlés - Ikarusok a maximumom

lkk_garage_19

A Légiközlekedési Kulturális Központ működteti partnerei, a BKV Zrt és a Volánbusz Zrt után Magyarország legnagyobb aktív Ikarus nosztalgiabusz-flottáját, egyben a világ egyik leggazdagabb Ikarus gyűjteményét. Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarország ipartörténetének legnagyobb sikerét, az Ikarus autóbuszok kultúráját hiánypótló módon ápoljuk, évről évre tízezreknek örömöt okozva.

A Légiközlekedési Kulturális Központ 2014 óta rendelkezik hatósági engedélyekkel belföldi és nemzetközi személyszállításra, ezért a repülőtéren belül történő túrák elvégzése mellett korlátozott mértékben, eseti jelleggel lehetőség van autóbuszos különjárat igénylésére is. Ferihegy történetéhez szorosan kapcsolódó klasszikus Ikarus autóbuszaink teljes felújításon estek át, a korabeli legmagasabb komfortfokozatot nyújtják mindenkinek, aki utazhat velük.

Bérelhető Ikarus buszok

Ikarus-DAF 350 távolsági autóbusz (1991)

Design: Malév Air Tours
Utaslétszám: 48+2 fő
Felszereltség: klíma, hűtőszekrény, oldalra kiemelhető karfás ülések, lábtartó
Ár: 650 Ft/km vagy 25.000 Ft/óra

Ikarus 250.43 távolsági autóbusz (1982)

IMG_3423

Design: Malév Air Tours
Utaslétszám: 46+2 fő
Felszereltség: klíma, multimédia (DVD, TV), oldalra kiemelhető, dönthető, karfás ülések, lábtartó
Ár: 750 Ft/km vagy 26.000 Ft/óra

Ikarus 250.59 távolsági autóbusz (1987)

Névtelen terv (10)

Design: Malév Air Tours
Utaslétszám: 51+2 fő
Felszereltség: Klíma, oldalra kiemelhető, dönthető, karfás ülések, lábtartó
Ár: 750 Ft/km vagy 26.000 Ft/óra

Ikarus 250.72 SL luxus VIP tárgyaló autóbusz (1989)

Ikarus Tárgyalóbusz

Egykori Magyar Honvédség Főparancsnoki Busz
Utaslétszám: 13+4+4 fő
Felszereltség: Klíma, WC, konyha, VIP fotelek, konferencia asztalok, szeparálható tárgyalótér
Ár: 890 Ft/km vagy 39.000 Ft/óra

Ikarus 256.50E LRI (1986)

Névtelen terv (16)

Design: LRI
Utaslétszám: 45+2 fő
Felszereltség: oldalra kiemelhető, dönthető, karfás ülések, lábtartó
Ár: 650 Ft/km vagy 25.000 Ft/óra

Ikarus 396.68 távolsági autóbusz (1988)

Névtelen terv (17)

Design: Malév Air Tours
Utaslétszám: 51+2 fő
Felszereltség: Klíma, hűtőszekrény, oldalra kiemelhető karfás ülések, lábtartó
Ár: BKV Zrt által üzemeltetett autóbusz, kérjük emailben kérjen ajánlatot

Ikarus 280 Malév

Névtelen terv (11)

Design: az 1980-as repülőtéri utasbeszállító buszok replikája
Utaslétszám: 35+1 fő ülőhely, számos állóhely (közismerten jó szellőzés)
Ár: 650 Ft/km vagy 19.000 Ft/óra

Ikarus E98 Aeropark (1999)

Névtelen terv (13)

Design: Aeropark
Utaslétszám: 51+2 fő
Felszereltség: klíma, hűtőszekrény, oldalra kiemelhető, dönthető, karfás ülések, lábtartó
Ár: 650 Ft/km vagy 25.000 Ft/óra

Ikarus E95 Aeropark (1999)

Névtelen terv (15)

Design: Aeropark
Utaslétszám: 32+1 ülőhely, 18 állóhely
Felszereltség: klíma, hűtőszekrény, oldalra kiemelhető, dönthető, karfás ülések, lábtartó
Ár: 650 Ft/km vagy 25.000 Ft/óra

Ikarus 396.27 Aeropark – Debrecen Nemzetközi Repülőtér (1992)

Névtelen terv (14)

Design: Aeropark
Utaslétszám: 51+1 ülőhely
Felszereltség: klíma, hűtőszekrény, karfás ülések
Ár: 600 Ft/km vagy 22.000 Ft/óra

Különleges flottánk

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Légiközlekedési Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft (továbbiakban LKK) különjáratú autóbuszos személyszállításra vonatkozó Általános Szállítási Feltételei

Az LKK a KASZ-01-000870/2014 hatósági azonosító alapján, az Európai Únió tagállamaiban végez különjárati személyszállítást.
Különjárati személyszállításra vonatkozó szerződéseink megrendelő írásbeli megrendelésével és az LKK írásos visszaigazolásával jönnek létre, mely emailben vagy levélben történhet. Kivételes esetekben a megrendelés történhet szóban is, illetve telefonon is, de ez esetben is szükséges az utólagos írásos megerősítés. Az árajánlat önmagában nem minősül visszaigazolásnak.

A különjárat megrendelése

A megrendelésnek tartalmaznia kell az alábbi információkat:

 • az autóbusz kiállásának helyét, idejét, a várható visszaérkezés dátumát, az utasok számát
 • az utazás célállomását, útvonalát, több napos utazás esetén részletes útitervét, programot, esetleges szálláscímeket, a meglátogatni kívánt célhelyeket
 • a megrendelő vagy képviselőjének, megbízottjának, meghatalmazottjának nevét, címét, telefonszámát, cég esetén az adószámot, a cég képviseletre jogosult nevét.
 • ha a megrendelő és költségviselő nem azonos, akkor a költségviselő nevét, nyilatkozatot , meghatalmazást, a költségek átháríthatóságáról
 • számlázási cím, fizetés módja, bankszámlaszám
 • lehetőség szerint utaslista

Különjárat visszaigazolásának tartalmazni kell az alábbi információkat:

 • Amennyiben megrendelő az LKK árajánlatát elfogadta, az LKK az ajánlatot visszaigazolja és a Megrendelőt tájékoztatja az autóbusz típusáról, ülőhelyeinek számáról, kényelmi és felszereltségi fokozatáról (honlapunkra mutató megfelelő tartalmú link megküldésével), a gépkocsivezető nevét és szükség esetén elérhetőségét.
 • LKK fenntartja a jogot, hogy saját gépjárműparkján túlmenően alvállalkozót vonjon be a teljesítésbe, mely alvállalkozó saját autóbuszával azonos, vagy közel azonos minőségű vagy komfortfokozatú autóbuszt biztosít.
 • LKK közli a szolgáltatás díját – beleértve a járulékos költségeket is – továbbá közli az utazás céljától függően, hogy a személyszállítási díj általános forgalmi adó tartalmát, az autóbusz vezetők számát.
 • Esetleges módosításokat , javaslatokat ha a megrendelő által kért igények nem vagy csak részben teljesíthetők, különös tekintettel az autóbusz vezetők számára figyelembe véve a maximális vezetési időket.
 • A fizetés módját, vállalkozó bankszámlaszámát, fizetési határidőt, esetleges előleg bekérés összegét és időpontját.
 • A különjárat visszaigazolását a különjárat megkezdéséig közös megegyezéssel lehet módosítani.
 • LKK kizárólag vis major esetére fenntartja jogot, hogy az esetleges különjárati megrendelés teljesítését indoklás nélkül is megtagadhatja
 • Amennyiben a személyszállítás előleg fizetéshez között, a bekért előlegek határidőre történő meg nem fizetése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely a megrendelés megtagadását vonja maga után.
 • Különjárati megrendelés lemondása:

Különjárati megrendelés lemondása írásban történhet a következők szerint:

A különjárati megrendelés lemondása az utazás tervezett időpontját megelőző 15 nappal kötbér mentesen lehetséges. 5 és 15 nap közötti időszakban 20%, az utazást megelőző 5 napon belül 40 % meghiúsulási kötbért köteles megrendelő vállalkozónak megfizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a személyszállítás várható költségének előzőekben közölt %-os arányával számított összege. Amennyiben LKK a lemondást követően az autóbuszt azon napra vagy időszakra, melyet a lemondás érint hasznosítani tudja, úgy a meghiúsulási kötbér igényétől részben vagy egészében eltekinthet.

Különjárati autóbusz kiállítása, felelősség, forgalmi zavar

Ha LKK a visszaigazolt megrendelés alapján a különjárat teljesítésére az autóbuszt nem, vagy a visszaigazolásban megjelölt időponttól számított 30 percen belül nem állítja ki, a megrendelő az autóbusz igénybevételétől elállhat. Ebben az esetben megrendelő kártérítésként igényt tarthat a más autóbusz igénybevételéért kifizetett díjtöbbletre, továbbá a szerződésszegés folytán igazolt kárt, de a kártérítés felső határa az autóbusz típusra megállapított minimum díj négyszeresénél több nem lehet.
Nem köteles vállalkozó kártérítést fizetni, ha bizonyítja, hogy a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az tőle az adott helyzetben elvárható.

Ha a különjárat közlekedése – átmenetileg – egyáltalán nem, vagy csak kerülő úton lehetséges, vállalkozó erről a megrendelőt vagy annak megbízóját tájékoztatja. Ha útközben a különjárat továbbhaladását valamilyen, az LKK-nak felróható  körülmény akadályozza, LKK köteles megrendelő rendelkezésére álló más járművel az utasok továbbszállításáról gondoskodni, amennyiben az lehetséges, és azt a megrendelő igényli.

Vállalkozó nem köteles megtéríteni a megrendelő kárát ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ez esetben az esetleges késésekből eredő kártérítések alól is mentesül (a közlekedést hátráltató időjárási-, út- és forgalmi viszonyok, elhúzódó határkezelés, betegápolás a buszon, stb.)

A több napos különjárat során a biztonságot nagymértékben befolyásolja az autóbusz vezető pihentségi foka, a pihenésre alkalmas szállása, mely szállások megrendelése és eltérő megállapodás hiányában felmerült költségek viselése megrendelő feladata. Ha az autóbuszvezető részére nem, vagy nem megfelelő minőségű szállás áll rendelkezésre, úgy a túravezetővel történt előzetes konzultációt követően az autóbuszvezetők felhatalmazást kapnak arra, hogy a csoport biztonsága érdekében a legközelebbi pihenésre alkalmas szálláson pihenjék ki magukat a megrendelő költségére. Amennyiben megrendelő a számla ellenértékét a helyszínen nem egyenlíti ki, úgy az a fuvarszámlába beépítésre kerül.

Vezetési és pihenőidő

LKK tájékoztatja megrendelőt, hogy az autóbuszvezetők vezetési és pihenési ideje az alábbiak szerint alakul, melyet a megrendeléskor illetve az egy vagy több napos program összeállításakor kötelező figyelembe venni:

 • az autóbusz vezetők napi maximum vezetési ideje 9 óra
 • 4,5 óra vezetési idő letelte után minimum 45 perc pihenőidőt kell tartani mely 2 részben is kivehető (15-30 perc)
 • 6 napos munkában töltött idő után 36 óra egybefüggő pihenőidőt kell biztosítani

A programtól való eltérés, megrendelő kérésére

Különjárat teljesítése során megrendelő vagy megbízottja kérheti az útvonal kisebb módosítását, ha annak többletköltségeit egyidejűleg vállalja, és nem veszélyezteti a személy és vagyonbiztonságot, vagy a foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat és a közúti közlekedés szabályait, különös tekintettel az autóbuszvezetők munka- és pihenőidejére.

Ha a megrendelő nem egyértelmű, célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, az autóbuszvezető azt köteles megtagadni, s ennek tényét a menetlevélen rögzíteni.

A különjárati autóbusz elbocsátása

A különjárati személyszállítás akkor tekinthető befejezettnek, ha a megrendelésben megjelölt útvonalon a személyszállítás megtörtént, és megrendelő megbízottja nem ad további rendelkezést, az autóbuszt elbocsátja.

Az autóbusz elbocsátásakor az autóbuszvezetőnek a megrendelő megbízottjával (csoport vezetőjével) együtt át kell vizsgálnia az utasteret, valamint a külső csomagtartót, hogy nem maradt-e az autóbuszon az utasok tulajdonát képező tárgy, illetve nem történt-e az autóbuszon rongálás vagy károkozás, rendkívüli takarítást igénylő szennyezés. Ha az autóbuszvezető a megrendelő megbízottjának távozása után talál tárgyat az autóbuszban, és azt a csoport vezetője, vagy ha azonosítható a gazdája, és nem vesz át, akkor ezen tárgyakat vállalkozó talált tárgyakként kezeli, és aszerint jár el.

Az autóbuszban a különjárat során keletkezett rongálásokat, károkat ugyancsak a megrendelő megbízottjával írásban kell elismertetni. Ha károkozás észlelhető és a károkozó személye is ismertté vált, a károkozást annak előidézőjével kell írásban elismertetni, a személyi adatainak, és a károkozás körülményeinek feljegyezéseivel. Ha a károkozó személye nem beazonosítható, úgy az okozott kárért megrendelő köteles helytállni.

Számlázás

Különjárati díjak számlázásának alapjául a különjárati autóbusz menetlevél teljesítmény adatai és a megrendelés visszaigazolásának alkalmával megadott díjtételek szolgálnak.

Felszámításra kerülhetnek továbbá a különjárat során felmerülő mellékdíjak, melyek az ajánlatban is szereplő a következő költségek lehetnek:

 • napidíj
 • biztosítási díj
 • autópályadíj
 • útdíj
 • komp díj
 • határbelépés díja
 • parkolás díja
 • autóbuszvezetők szállásdíja

Az elszámolás alapjául szolgáló futásteljesítmény (km) a telephelyről való kiállástól a telephelyre való visszaérkezésig tart.

Legcsekélyebb fuvardíjak: visszaigazolásban közöltek szerint, de általában időalapú számlázás esetén 4 óra, km díj alapúnál 150 km.

A visszaigazolt km tarifa betegség, baleset és poggyászbiztosítási szolgáltatást nem tartalmaz, ezen igényét megrendeléskor kérjük, jelezze. Amennyiben megrendelő igényt tart rá, úgy LKK  utasbiztosítást tud biztosítani mind belföldi, mind külföldi utakra. Ezen igényét megrendelőnek írásbeli nyilatkozat útján kell jeleznie.

Kapcsolat

LKK Garage nyitvatartás

Hétfő: 8:00-tól 16:00
Kedd: 8:00-tól 16:00
Szerda: 8:00-tól 16:00
Csütörtök: 8:00-tól 16:00
Péntek: 8:00-tól 16:00
Szombat: ZÁRVA
Vasárnap: ZÁRVA

Kapcsolatfelvétel

Petrás Zoltán LKK műhelyvezető +3670700988 petrasa@lkk.hu
Ispán Tamás LKK műszaki vezető +36309913770 tamas.ispan@lkk.hu

lkkgarage@lkk.hu

https://aeropark.hu/wp-content/uploads/2023/02/logo.svg

E-mail cím:
info@aeropark.hu

Telefonszám:
+36 1 700 1777

Nyitvatartás:
A folyamatosan frissülő nyitvatartás itt érhető el!

Üzemeltető:
Légiközlekedési Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhely: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér
Levelezési cím: 1675 Budapest, Pf. 174.
Adószám: 22910653-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-944347
Bankszámlaszám: 10101360-03379200-01003004
IBAN: HU50-1010-1360-0337-9200-0100-3004
Swift: BUDAHUHB

Tömegközlekedés:
Tömegközlekedéssel a Kőbánya-Kispestről induló 200E autóbusszal a 2-es terminálig kell utazni, ott fennmaradva a buszon az első megállónál (“Repülőmúzeum”) leszállni. Innen a táblával jelzett járdán kb. 350 métert sétálva érhető el a bejárat. A belvárosból, a Deák térről 20 percenként indul a 100E gyorsjárat, amely egyedi tarifával ugyan, de gyorsan és kényelmesen közelíti meg a Liszt Ferenc Repülőtér 2. Terminálját. Innen le is sétálhatunk a kijelölt járdán az Aeroparkba, de a gyalogutat lerövidíthetjük, ha a 2. Terminál megállóban átszállunk a 200E buszra, amellyel az első megálló a Repülőmúzeum.

Megközelítés, parkolás autóval és különjárati autóbusszal:
A 2-es terminál felé vezető bekötőúton a körforgalmat a 4. kijáraton kell elhagyni; ezután nem szabad letérni jobbra (mert ez a fizetős parkolók bejárata), hanem egyenesen továbbhajtva lehet eljutni a bejárathoz.

A parkolás az Aeropark saját parkolójában, kizárólag látogatóink számára, aznapra érvényes, megváltott múzeumi belépőjeggyel ingyenes. Mindenki másnak 50.000,-Ft díjat kell fizetni. Az Aeropark parkolója a múzeum nyitvatartási idején kívül zárva van.

Reptérlátogatásra saját busszal érkező csoportok különjárati buszai szintén díjmentesen vehetik igénybe a parkolót a csoport reptérlátogatás túrája és múzeumi tartózkodása idejére. Különjárati buszok a 4., 5. és 6. buszparkolóba állhatnak be, személygépkocsik számára murvás parkoló van kijelölve a buszparkoló mögött.

Sütihasználat

Weboldalunkon különböző sütiket (cookie-kat) használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a lehető legjobb felhasználói élményt tudjuk nyújtani. További információt az adatkezelési tájékoztatónkban talál.