Az Aeropark Házirendje

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntjük az Aeropark Budapest Repülőmúzeumban!

Ön az Aeroparkba történő belépésével a Házirendben foglalt szabályokat elfogadja. Az Aeroparkban kiállított repülőgépek, földi kiszolgáló eszközök, berendezések muzeális értékek, melyek pótolhatatlanok. Kérjük, óvjuk együtt értékeinket!

A kellemes és biztonságos látogatás érdekében kérjük tartsa be az alábbi szabályokat!

Meghatározások

Az Aeropark területe: az Aeropark repülőmúzeum teljes területe, ideértve a repülőgépek fedélzetét, pilótafülkéket, kiállítási tárgyakat.

Általános szabályok

 1. Az Aeropark Budapest Repülőmúzeum látogatásához és a szolgáltatások igénybevételéhez (kivéve a kizárólag az ajándékboltba történő belépést) belépőjegyet kell vásárolni. Jegyárainkról, kedvezményeinkről valamint a fizetési módokról itt tájékozódhat.
 2. Az Aeropark területére alkoholos befolyásoltság vagy egyéb bódító, tudatmódosító szer hatása alatt, valamint hiányos öltözékben belépni tilos.
 3. Az Aeropark területére tilos fegyvert, vagy annak látszó tárgyat, szúró- és vágóeszközt, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre vagy a műtárgyakra veszélyes tárgyat vagy anyagot bevinni.
 4. Az Aeropark területén dohányozni csak a kijelölt helyen lehet, máshol szigorúan tilos!
 5. Az Aeropark területén drón reptetése szigorúan tilos!

A kiállítás szabályai

 1. A repülőgépek fedélzetén vagy a pilótafülkékben a kapcsolókhoz vagy műszerekhez, kiállítás(ok) elemeihez nyúlni tilos.
 2. A repülőgépek fedélzetén ételt és italt fogyasztani szigorúan tilos.
 3. A repülőgépek fedélzetére állat nem vihető. E szabály alól kivétel a fogyatékkal élő személy segítésére kiképzett segítő-, vagy vezetőkutya.
 4. A kiállított földi kiszolgáló eszközökbe beülni tilos, akkor is, ha az ajtó bármilyen okból nyitva van. E szabály alól kivétel, ha egy tárlatvezető jelen van és a beszállásra engedélyt ad.
 5. A kiállítási tárgyakra felmászni életveszélyes és tilos!
 6. A pilótaülésekbe hátizsákkal beülni tilos. A táskát a pilótafülkébe lépés előtt le kell venni.
 7. A látogató teljes anyagi felelősséggel tartozik minden általa okozott kárért.
 8. A látogató tudomásul veszi, hogy az Aeropark nem minden repülőgépének fedélzete látogatható. A látogatható repülőgépekről itt tájékozódhat.
 9. Kérjük, hogy mindig legyenek tekintettel arra, hogy a repülőgépek légcsavarjai, a fejmagasságban lévő antennák és egyéb kiálló alkatrészek sérülést okozhatnak, ezért a repülőgépek törzse alatt közlekedni vagy a légcsavarokat megközelíteni, vagy a légcsavarokat forgatni tilos!
 10. A kiállított hajtóművekbe benyúlni balesetveszélyes és tilos!
 11. Az Aeropark területén elhelyezett szerelőlétrákra felmászni balesetveszélyes és tilos.
 12. A repülőgépekre vezető utaslépcsőkön közlekedni csak kapaszkodva szabad.
 13. Az Aeropark területére – a parkoló kivételével – gépkocsival, motorkerékpárral vagy kerékpárral behajtani szigorúan tilos.
 14. Látogatócsoportok esetében a csoportkísérő felelőssége az, hogy a csoport tagjai a házirendben foglalt szabályokat betartsák.

A fotózás szabályai

 1. Az Aeropark területén és a repülőgépek fedélzetén a fotózás külön díj nélkül engedélyezett.
 2. Állványt, szelfibotot a repülőgépek fedélzetén használni tilos.
 3. Esküvői fotózás engedélyezett, azonban külön díjtétele van és egyeztetésköteles.
 4. A fotók kizárólag magáncélra használhatók fel, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók.
 5. Az Aeropark területén semmiféle médium nem készíthet fotó-, videó- vagy hangfelvételeket előzetes egyeztetés nélkül.

Kisgyermekesekre vonatkozó szabályok

 1. Gyermek az Aeropark területén felnőtt kísérő nélkül nem tartózkodhat.
 2. A kisgyermekeket a repülőgépekre lépcsőjén csak kézben tartva, vagy szülő által vezetve lehet felvinni.
 3. Csak elölről rögzített babahordozó használata engedélyezett. A sérülésveszély miatt nyakba ültetés, vagy hátulról rögzített babahordozó használata tilos!

Parkolásra vonatkozó szabályok

 1. Az Aeropark parkolója nem reptéri parkoló, kizárólag a múzeum látogatói vagy a reptérlátogatásra érkezők által vehető igénybe, a múzeumlátogatás vagy a reptérlátogatás időtartama alatt, a múzeum nyitvatartási idejében.
 2. Ha a reptérlátogatás a múzeum zárása után fejeződik be, a túra visszaérkezése után a parkolót kinyitjuk, hogy a látogatók távozhassanak.
 3. A nem a múzeumba vagy reptérlátogatásra érkezők, vagy a nem múzeumlátogató csoportokkal érkező autóbuszok az Aeropark parkolóját nem használhatják. A vadparkolók ellen az üzemeltető jogosult rendőri eljárást kezdeményezni.

Egyéb szabályok

 1. A látogatók kötelesek minden esetben a tárlatvezetők utasításait követni.

Az Aeropark Budapest Repülőmúzeum fenntartja a jogot, hogy a házirendet be nem tartó egyénektől és csoportoktól az intézmény látogatásának lehetőségét megvonja. Az a látogató, aki a jelen  házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható, és ellene hatósági eljárás is indítható. A házirend megszegéséből fakadó károkért a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a házirend megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget, és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.